Multiplikasjon er gjentatt addisjon

Beskriving: 

Hvilke kort hører sammen?