Repetisjon av begreper og sånt til prøve om kostnads- og etterspørselsteori

Beskriving: 

Jobb sammen to og to. Én elev leser opp begrepet / spørsmålet, den andre svarer. Les gjerne begrepet annenhver gang.