Fortøynings arrangement

Beskriving: 

Mål for elevene. 

 

Her skal elevene lære seg om navn på fortøynings og ankring utstyr.

Elevene skal lære om farer og hvilke verneutstyr de skal bruke under fortøynings og ankrings operasjoner.

Elevene skal lære seg fagutrykk som blir brukt under en fortøyning eller en ankringsoperasjon.