Navigasjon

Beskriving: 

Mål for læring

Navigering:

Elevene skal kunne sette ut og finn posisjoner i kartet.

De skal kunne finne en kurs imellom 2 posisjoner.

De skal kunne finne distansen imellom 2 posisjoner.

Beregne Distanser, fart og tid

Kursrettelser: Utregninger ifra RK til KK og KK til RK

De skal ha kunnskap om jordens kordinater som lengdegrad, breddegrad, Merdianer, Storsirkler, parallell sirkler og små sirkler.

Sjømerke

Kunne Kardinalmerkene og forstå hvor faren befinner seg i forhold til merkene.

Kunne Lateralmerkene og vite hvordan en skal forholde seg til disse.

Fyrkarakterer

Elevene skal kunne og kjenne igjen karakterene ISO, Oc, F og Fl

Kartsymboler

Kjenne til kartsymbolene de viktigeste kartsymbolene i karet.

Latnterner

Skal kunne de viktigeste lanternene for fartøy over 50 meter og være i stand til å informere vakthavende offiser om hvilket skip som er observert under uttkikktørnen.

Planlegging av seilas og nattseilas

Elevene skal ha kjennskap til hvordan en planlegger en seilas og skal kunne forklare hva innholdet i en passage plan er.

 

Sjøveisregler

Elevene skal bli kjent med hvordan en bruker sjøveisregel nr 2 til 19 for å være til hjelp for vakthavende styrmann.