Addisjon, repetisjon

Beskriving: 

 

Repetisjon av hoderegning med addisjon