Addisjon

Beskriving: 

Regn ut stykkene i hodet og trykk på svaret du tror er riktig