Addisjon med flersifrede tall

Beskriving: 

Addisjon med flersifrede tall