Subtraksjon hoderegning

Beskriving: 

Repetisjon av hoderegning med subtraksjon.