Ulike skip og hva de frakter VG1 YFF matros

Beskriving: 

Mål med oppgaven

 

Elevene skal lære følgende:

Hva skip frakter

Ulike typer skip