Kva kan du om formel- og skjemteeventyr?

Beskriving: 

Skjemteevntyr og Formeleventyr