Sterke verb i presens

Beskriving: 

I denne oppgåva skal de få trene på tyske uregelrette verb i presens. Lykke til!