Akkusativpreposisjoner

Beskriving: 

Fyll inn den bestemte artikkelen i lukene under. Øving på akksuativpreposisjoner.