De fire store - Stemmerettsjubileet 1913 - 2013. Camilla Collett og "Amtmannens Døtre"