Muntlige øvelser til daglige rutiner, skole, arbeid, fritidsaktiviteter med mer på fransk fra BBC