Undervisningsopplegg, vurdering, eksempeltekster av tekst