Polynomdivisjon

Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

kap 1.3 Polynomdivisjon