Rasjonale ulikheter

Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

kap 1.9 Rasjonale ulikheter