Betinget sannsynlighet

Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

kap 3.1: Betinget sannsynlighet