Bayes-setningen

Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

kap 3.3 teori: Bayes-setningen