Høyder i trekanter

Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

kap 4 7 - Høyder i trekanter