Hva er en vektor?

Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

kap 5.1 - Hva er en vektor