Kvadratsetningene

Forklaring av kvadratsetningene sammen med en del eksempler.