Eksponentiallikninger og logaritmelikninger

Eksempler på hvordan vi løser eksponentiallikninger og logaritmelikninger.