Gjennomgang av lineær optimering

Tar utgangspunkt i eksemplet fra NDLA og gjennomgår som presentasjon av lineær optimering.