Lineær optimering ved regning

Regner gjennom et eksempel om lineær optimering. Her får du se hvordan du kan gjøre denne typen oppgaver uten hjelpemidler.