Bruke nullpunkter til faktorisering

Her får du se hvordan du kan bruke nullpunktene til et andregradsuttrykk for å faktorisere uttrykket.