Å lage en undersøkelse om de unges medievaner i google skjema