Mal for filmanalyse

Forslag til mal for filmanalyse i MIK 1.