Hvilke stykker hører sammen

Beskriving: 

Finn kortene som hører sammen.