Subtraksjon

Beskriving: 

Regn subtraksjon stykkene i hodet og trykk på det svaret du tror er riktig.