Subtraksjon med flersifrede tall

Beskriving: 

I disse oppgavene øver vi på å sette opp subtraksjons regnestykker med flersifrede tall.