Korleis opprette ein artikkel

Alle felt merket med rød stjerne(*) er obligatoriske. Du må derfor gi artikkelen en tittel. Skriv deretter artikkelen i tekstfeltet, eller skriv noen ord om artikkelfilen du deler.Dersom du ønsker å laste opp en artikkelfil, dra filen du ønsker å laste opp inn i feltet, eller velg ”last opp fil”. Du kan laste opp mer enn en fil hvis du ønsker det. Dersom du har lastet opp en feil fil, klikker du bare på ”fjern fil” for å fjerne fila.Fyll inn med beskrivende nøkkelord, og skill ordene med komma.

Skriv gjerne inn navn på forfatter, slik at bruker kan se hvem som har delt artikkelen eller artikkelfila. Her kan du skrive inn mer enn en forfatter hvis det er ønskelig.

Du må nå velge en lisens for artikkelen eller artikkelfila du ønsker å publisere. Klikk på nedtrekksgardina, og du får en oversikt over alle tilgjengelige lisenser. Dersom du er usikker på hvilken lisens du skal velge, kan du finne ut mer om dette ved å se videoen ”å dele det du skaper”, som du finner på siden «Regler for deling» i footer.

Videre må du velge kompetansemål som er relevante for denne ressursen. Det er obligatorisk med kompetansemål i ett eller flere av fellesfagene engelsk, norsk, matematikk og naturfag. Dersom du ønsker å kople ressursen til et spesielt yrkesfaglig utdanningsprogram, velger du disse kompetansemålene ved å klikke på velg YF-kompetansemål. Vi oppfordrer deg til å kople ressursen mot YF-kompetansemål hvis mulig, slik at bruker kan finne igjen ressursen under et bestemt yrkesfaglig program, og ikke bare under ”alle yrkesfag”. Du kan kople ressursen mot så mange kompetansemål du ønsker, men husk at det gir bruker en bedre oversikt over hvilke kompetansemål ressursen dekker, dersom du ikke huker av for altfor mange mål.Hvis du ønsker å laste opp et eller flere bilder kan du gjøre det her. Dra filene inn i feltet for å laste opp, eller velg last opp.

Du kan nå enten lagre et utkast av ressursen din, eller velge ”lagre og publiser”, og få ressursen publisert direkte. Du kan også få en forhåndsvisning av ressursen hvis du ønsker det. Dersom du velger ”lagre” vil ressursen få status som upublisert. Den kan finnes igjen under ”min bruker”, ”min oversikt” og ”mine delte ressurser som et utkast. Dersom du ønsker å redigere lenka, klikker du på rediger-knappen øverst til venstre.