Korleis opprette ei lenkje

Klikk i URL-feltet og kopier inn lenka du vil dele.Alle felt merket med rød stjerne(*) er obligatoriske. Du må derfor gi lenka en tittel, samt gi en kort beskrivelse av innholdet i lenka.


Fyll inn med beskrivende nøkkelord, og skill ordene med komma.

Skriv gjerne inn navn på forfatter, slik at bruker kan se hvem som har delt lenka. Her kan du skrive inn mer enn en forfatter hvis det er ønskelig.

Videre må du velge kompetansemål som er relevante for denne ressursen. Det er obligatorisk med kompetansemål i ett eller flere av fellesfagene engelsk, norsk, matematikk og naturfag. Dersom du ønsker å kople ressursen til et spesielt yrkesfaglig utdanningsprogram, velger du disse kompetansemålene ved å klikke på velg yrkesfaglig-kompetansemål (YF). Vi oppfordrer deg til å kople ressursen mot yrkesfaglig-kompetansemål hvis mulig, slik at bruker kan finne igjen ressursen under et bestemt yrkesfaglig program, og ikke bare under ”alle yrkesfag”. Du kan kople ressursen mot så mange kompetansemål du ønsker, men husk at det gir bruker en bedre oversikt over hvilke kompetansemål ressursen dekker, dersom du ikke huker av for altfor mange mål.


Hvis du ønsker å laste opp et eller flere bilder kan du gjøre det her. Dra filene inn i feltet for å laste opp, eller velg last opp.


Du kan nå enten lagre et utkast av ressursen din, eller velge ”lagre og publiser”, og få ressursen publisert direkte. Du kan også få en forhåndsvisning av ressursen hvis du ønsker det. Dersom du velger ”lagre” vil ressursen få status som upublisert. Den kan finnes igjen under ”min bruker”, ”min oversikt” og ”mine delte ressurser som et utkast. Dersom du ønsker å redigere lenka, klikker du på rediger-knappen øverst til venstre.