Korleis opprette eit undervisningsopplegg

Alle felt merket med rød stjerne(*) er obligatoriske. Du må derfor gi undervisningsopplegget en tittel. Skisser deretter innhold og læringsmål, grunnleggende ferdigheter og metode, samt sluttprodukt for undervisningsopplegget.

 

Dersom du har skrevet noe i et dokument som du ønsker å kopiere over i beskrivelsesfeltet, kan du klikke på ikonet ”paste from Word”, lime inn teksten der, og klikke på insert. Dette for å rense teksten og å unngå kode i som ligger i formatering og lingende fra tekstbehandlingsprogrammer. I beskrivelsesfeltet kan du også endre skriftstørrelse på tekst, lage kulepunkter eller nummerere innhold. Du kan også lime inn et bilde dersom du ønsker det. Klikk på ”bilde-ikonet”. Du får nå opp en egen boks der du kan lime inn en bilde-URL. Klikk så på insert, og bildet vises.

Hvis du ønsker å knytte noen filer og/eller lenker til læringsressursen, kan du laste dem opp under ressurser. Du kan laste opp mer enn en fil hvis du ønsker det. Dersom du har lastet opp en feil fil, klikker du bare på ”fjern fil” for å fjerne fila. Gi gjerne lenkene du laster opp en tittel, slik at bruker raskt kan få en oversikt over innholdet i lenka.

 

I feltet utstyr/rammer, kan du skrive inn utstyr som det er viktig at læreren har tilgang til for å gjennomføre undervisningsopplegget.

Under læringsaktiviteter skisserer du en kort plan for undervisningsopplegget.

Det kan være til hjelp for læreren dersom du fyller inn omfang på undervisningsopplegget, det vil si omtrent hvor lang tid det tar å gjennomføre opplegget.

I feltet refleksjon/vurdering kan du gjerne skrive litt om hvilke erfaringer du har gjort deg dersom du har gjennomført undervisningsopplegget. Du kan også legge ved vurderingsskjemaer, dersom du ønsker det.

Skriv gjerne inn navn på forfatter, slik at bruker kan se hvem som har delt artikkelen eller artikkelfila. Her kan du skrive inn mer enn en forfatter hvis det er ønskelig.

Fyll inn med beskrivende nøkkelord, og skill ordene med komma.

Du må velge en lisens for artikkelen eller artikkelfila du ønsker å publisere. Klikk på nedtrekksgardina, og du får en oversikt over alle tilgjengelige lisenser. Dersom du er usikker på hvilken lisens du skal velge, kan du finne ut mer om dette ved å se videoen ”å dele det du skaper”, som du finner på siden «Regler for deling» i footer.

Videre må du velge kompetansemål som er relevante for denne ressursen. Det er obligatorisk med kompetansemål i ett eller flere av fellesfagene engelsk, norsk, matematikk og naturfag. Dersom du ønsker å kople ressursen til et spesielt yrkesfaglig utdanningsprogram, velger du disse kompetansemålene ved å klikke på velg YF-kompetansemål. Vi oppfordrer deg til å kople ressursen mot YF-kompetansemål hvis mulig, slik at bruker kan finne igjen ressursen under et bestemt yrkesfaglig program, og ikke bare under ”alle yrkesfag”. Du kan kople ressursen mot så mange kompetansemål du ønsker, men husk at det gir bruker en bedre oversikt over hvilke kompetansemål ressursen dekker, dersom du ikke huker av for altfor mange mål.

Du kan enten lagre et utkast av ressursen din, eller velge ”lagre og publiser”, og få ressursen publisert direkte. Du kan også få en forhåndsvisning av ressursen hvis du ønsker det. Dersom du velger ”lagre” vil ressursen få status som upublisert. Den kan finnes igjen under ”min bruker”, ”min oversikt” og ”mine delte ressurser som et utkast. Dersom du ønsker å redigere lenka, klikker du på rediger-knappen øverst til venstre.