Korleis opprette ein fil-ressurs

Velg filene du ønsker å legge til. Skal du dele en fil som er lastet ned fra Internett, må du avklare hvilken lisens den kan publiseres med. Alternativt kan du lage en lenke til innholdet.


Dra filen du ønsker å laste opp inn i feltet, eller velg ”last opp fil”. Du kan laste opp mer enn en fil hvis du ønsker det. Dersom du har lastet opp en feil fil, klikker du bare på ”fjern fil” for å fjerne fila.

Alle felt merket med rød stjerne? er obligatoriske. Du må derfor gi fila en tittel, samt gi en kort beskrivelse av innholdet i fila.


Fyll inn med beskrivende nøkkelord, og skill ordene med komma.

Skriv gjerne inn navn på forfatter av filvedlegget/ene. Her kan du skrive inn mer enn en forfatter hvis det er ønskelig.

Du må nå velge en lisens for fila du ønsker å publisere. Klikk på nedtrekksgardina, og du får en oversikt over alle tilgjengelige lisenser. Dersom du er usikker på hvilken lisens du skal velge, kan du finne ut mer om dette ved å se videoen ”å dele det du skaper”, som du finner på siden «Regler for deling» i footer.

Videre må du velge kompetansemål som er relevante for denne ressursen. Det er obligatorisk med kompetansemål i ett eller flere av fellesfagene engelsk, norsk, matematikk og naturfag. Dersom du ønsker å kople ressursen til et spesielt yrkesfaglig utdanningsprogram, velger du disse kompetansemålene ved å klikke på velg YF-kompetansemål. Vi oppfordrer deg til å kople ressursen mot YF-kompetansemål hvis mulig, slik at bruker kan finne igjen ressursen under et bestemt yrkesfaglig program, og ikke bare under ”alle yrkesfag”. Du kan kople ressursen mot så mange kompetansemål du ønsker, men husk at det gir bruker en bedre oversikt over hvilke kompetansemål ressursen dekker, dersom du ikke huker av for altfor mange mål.
Du kan nå enten lagre et utkast av ressursen din, eller velge ”lagre og publiser”, og få ressursen publisert direkte. Du kan også få en forhåndsvisning av ressursen hvis du ønsker det. Dersom du velger ”lagre” vil ressursen få status som upublisert. Den kan finnes igjen under ”min bruker”, ”min oversikt” og ”mine delte ressurser som et utkast. Dersom du ønsker å redigere fila, klikker du på rediger-knappen øverst til venstre.