Search page

The search found 1 result in 0.054 seconds.

Søkeresultat

  1. Til salgs

    Inn i butikk

    Da er produktet på plass i butikkene på Karl Johan eller på nettet! Du har nå fulgt disse produktene på en lang reise helt fram til salgsplassen. Vi håper at du føler at du begynner å bli kjent med tekstilenes omfattende reise og prosessene rundt ferden.

    Det er mye som skjer i en butikk utover salg til kunder. Her kan du lære om noe av det som skjer i arbeidslivet i tekstilbransjen i Norge. Du vil høre om:

    EleniSimeou - 21.04.2016 - 11:24