Search page

The search found 1 result in 0.037 seconds.

Søkeresultat

  1. Biologi 1 – systematikk

    Elevene skal gjennom arbeid med innsamling eller fotografering av arter, spor og sportegn, og klassifisering av artene, lære om systematikk. Bruk av digitale oppslagsverk og delingsarenaer inngår i arbeidet. Opplegget skal ende opp med en systematisert klassesamling og et oversiktskart hvor artene er plassert i et evolusjonstre.

     

    Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære om klassifisering og systematikk gjennom arbeid med en objektsamling og bruk av digitale oppslagsverk og evolusjonstre.

    Guttorm (NDLA) - 16.06.2016 - 11:20