Search page

The search found 1 result in 0.051 seconds.

Søkeresultat

  1. Valget i Iran og ytringsfrihet på Nettet

    Microbloggingtjenesten Twitter er blitt en viktig arena for protest fra unge iranere, som er uten muligheter til å komme til orde via landets medier. Twitter har dermed blitt en arena iranske myndigheter gjerne vil stenge ute. I en kommentar i Aftenposten tas det til orde for at presidentvalget i Iran gjør for Twitter det Irakkrigen i 1990 gjorde for CNN. Disse hendelsene synliggjør i alle fall et tydelig skille i hvordan nyheter formidles.

    jonhoem - 11.08.2014 - 16:17