Search page

The search found 1 result in 0.052 seconds.

Søkeresultat

  1. Fordypningsoppgave – kommunikasjon og kultur 2

    Her finner du forslag til organisering av fordypningsoppgave i kommunikasjon og kultur 2.

    Eleven skal velge én eller flere av følgende teorier

    • nyhistorisme
    • nykritikk 
    • historisk-biografisk metode
    • leser-respons-teori
    • retorikk

    Ved å bruke teorien(e) skal eleven analysere en valgt tekst. Teksten skal være skriftlig, og kan være en roman eller lignende (lengde: 200-400 sider). Det kan også være en sakprosatekst, og ev. flere kortere tekster. 

    Julie Bjørnstad - 27.01.2016 - 14:02