Search page

The search found 1 result in 0.049 seconds.

Søkeresultat

  1. Transport

    Hvordan finner produktene veien inn i våre butikker i Norge når de er ferdige?

    Alle land har forskjellige avtaler og regler som må følges. Norske bedrifter må kjenne til alle disse når de samarbeider med et annet land. Import og eksport av produkter, videre transport, og logistikk i Norge må planlegges og vurderes. 

    EleniSimeou - 21.04.2016 - 11:07