Search page

Søket fant 5 resultat in 0.052 sekundar.

Søkeresultat

  1. Presentasjon teknisk teikning

    Dei viktigaste teiknereglane og metodane for teknisk teikning.

    Dette gjev eit utgangspunkt for å kunna teikna enkle teikningar og skisser, og lesa teikningar.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 12:29

  2. Retningsventilar for hydraulikk

    Presentasjon som viser symbol og forklarer funksjonen til ulike reguleringsventilar med styringar.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 12:39

  3. Sveising

    Denne teksten oppsummerer det aller mest nødvendige teorigrunnlaget innan sveising med dekka elektrode.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 12:44

  4. Grunnleggjande teori om PLS - Omron

    Gjennomgang av dei mest vanlege funksjonane i PLS-programmering og korleis ein lagar dei med funksjonsblokker (FBD) og i ladderdiagram.

    Oppbygging av minnet til PLSen og gjennomgang av adresseområde i ein Omron PLS.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 12:57

  5. Basic introduction to HSE

    This is a short introduction about what the term HSE means, and how to plan your work according to safety regulations.

    Kjetil Grønås - 30.08.2014 - 13:18