Search page

The search found 1 result in 0.05 seconds.

Søkeresultat

  1. Kronikk i Dagbladet om Wikipedia og læring

    "Internett er kommet for å bli. Nå bør man konsentrere seg om å utvikle gode læringsstrategier, der Internett på en naturlig måte integreres i elevenes arbeid med skaffe seg kunnskap og kompetanse om samfunnet. Da holder det ikke å slippe elevene løs på nettet 'for å finne svar' - like lite som det gir mening å styre dem helt utenfor internettet.

    Leonhard Vårdal - 12.11.2013 - 19:44