Search page

The search found 1 result in 0.054 seconds.

Søkeresultat

  1. De fire store - Stemmerettsjubileet 1913 - 2013. Camilla Collett og "Amtmannens Døtre"

    11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Vi kan ikke se bort fra at det er ett av temaene som kan komme som eksamensoppgave på avgangseksamen vg3.

    Ved arbeid med Camilla Collett og Amtmannens Døtre er denne et fantastisk supplement til undervisningen. Videon repeterer livet hennes, samtidig som den belyser tematikken i romanen og tendensen i samtidien. Anbefales!

    Nina Bell Rui Aadna - 29.08.2013 - 09:40