Search page

The search found 1 result in 0.052 seconds.

Søkeresultat

  1. BRIKS - nye stjerner på makthimmelen

    BRIKS-landene øker samarbeidet seg imellom og gjør seg mindre avhengig av Vesten. Det økonomiske tyngdepunktet i verden forskyves mot øst og sør.

    ivar.windheim - 15.11.2013 - 13:13