Search page

The search found 1 result in 0.047 seconds.

Søkeresultat

  1. Smarthusanlegg

    Kva er eit smarthus ?

    Det er endå ikkje så mange som veit kva eit smarthus er eller korleis det fungerar. IOT(Internett Of Things) er eit uttrykk som alle må kjenne til. IOT går ut på å kople ulike einingar for eksempel sensorar, varmeapparat, sikkerheitssystemar, elektriske anlegg osb... på det trådlause nettet. Dette gir oss meir kontroll over våre eigendeler. Vi kan for ekempel reise på ferie og vere sikker på at alt i huset er i orden fordi ein kan overvåke huset sjølv frå ein annan plass i verda. Dette gjer ein ved å bruke ein app eller webside.

    mehdihassani37@yahoo.no - 20.11.2015 - 10:00