Search page

The search found 1 result in 0.052 seconds.

Søkeresultat

  1. Nynorsk frasesamling

    Det held ikkje med berre grammatikk når ein skal læra å skriva eit språk, skriv Nynorsksenteret. - Ved å ta i bruk ferdige frasar, skriv dei, - kan du få ei kjensle av ordleggingstradisjonane i språket. 

    Nokre døme:

    1. Innleiing/opning

    Introduksjon av problemstillinga/temaet:

    • Det har lenge vore slik at ...
    • I boka/teksten/artikkelen K hevdar X at ...
    • I boka/teksten/artikkelen K dreg X fram korleis ...
    • I det siste har me sett at ...

    2. Hovuddel

    Samanbindingsfrasar:

    Nina Bell Rui Aadna - 01.04.2014 - 08:06