Search page

The search found 1 result in 0.052 seconds.

Søkeresultat

  1. Hvordan sette opp en kahoot?

    Hvordan sette opp en kahoot?

    Hvordan sette opp og bruke en kahoot til undervisning i språk og samfunnsfag? Her er en enkel illustrasjon på hvordan du går fram for å ta i bruk kahoot for første gang. Skulle det være spørsmål, ta gjerne kontakt på bellrui@gmail.com

    Nina Bell Rui Aadna - 30.10.2014 - 20:19