Search page

The search found 1 result in 0.047 seconds.

Søkeresultat

  1. 1814-plakater, laget og satt sammen av elever på Skien videregående

    1STB på Skien videregående har sammen med sin lærer Pål Erik Svendsen sydd sammen en rekke informative og illustrerte fag-plakater om utviklingen i Norge fra 1814 til 2014.

    Plakatene er gode, informative, oversiktlige elevprodukter til bruk i en rekke fag, og kan kanskje også tjene til inspirasjon for elever fra andre skoler?

    Nina Bell Rui Aadna - 15.05.2014 - 09:55