Search page

The search found 1 result in 0.047 seconds.

Søkeresultat

  1. Holdbarheten av argumenter på Internett – for og mot bruk av hydrogen som drivstoff til personbiler

    Elevene skal finne og vurdere holdbarheten av argumenter som brukes på Internett, for og mot bruk av hydrogen som drivstoff til personbiler.

     

    Guttorm (NDLA) - 15.06.2016 - 12:54