Search page

Søket fant 2 resultat in 0.048 sekundar.

Søkeresultat

  1. Utledning av formlene for totalmotstand i en enkel serie- og parallellkrets

    I denne videoen vises det hvordan man kommer fram til formelen for totalmotstanden i en serie- og parallellkrets som består av ohmske motstander.

    Tom Jarle Christiansen - 28.03.2011 - 09:12

  2. Matematikk - 2P og 2PY

    Gjennomgang av hvordan løse oppgave med potensregler.

    Tom Jarle Christiansen - 27.02.2013 - 19:58